Výmena/vrátenie tovaru

Chcem vymeniť alebo vrátiť tovar. Ako mám postupovať?

Máte už zakúpený tovar doma? Zistili ste, že Vám nesadla veľkosť, nie ste spokojní s farbou, materiálom alebo strihom?

Nemusíte si robiť starosti. Takýto tovar môžete vrátiť späť v nepoškodenom obale, nenosený s originálnymi visačkami do 14 dní od dodania a peniaze Vám vrátime na

Váš bankový účet. Vrátenie platí aj pri výmene tovaru za iný druh alebo číslo.

Zásielku pošlite na nasledovnú adresu:

Ladyeshop.sk

Dáša Kollárová

Hradná 9

841 10 Bratislava

 

 

 

Pre vrátenie peňazí je potrebné uviesť číslo bankového účtu. Ak nás požiadate o vrátenie peňazí priamo na Vašu adresu formou peňažného poštového poukazu, tak Vám zo zasielanej sumy odpočítame poplatok na pošte.

V prípade, že ste uskutočnili objednávku, ktorej obsahom je viacero produktov a ich hodnota prekračuje výšku 100€, pri ktorej je poštovné zdarma. Rozhodnete sa jeden z produktov objednávky, ktorá presahuje 100€ vrátiť a finálna suma nákupu po odčítaní sumy vráteného tovaru už nebude presahovať výšku 100€. Bude vrátená suma  za vrátený tovar odpočítaná o poštovné, ktoré ste neuhrádzali.

Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame tovar zasielať doporučene a uschovať si podacie číslo. Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca, preto si prosím kontrolujte stav zásielky u prepravnej spoločnosti.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Po odstúpení od zmluvy Vám peniaze vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Peniaze za vrátený tovar obvykle zasielame v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na Váš bankový účet.