Kontakt

kontaktná ADRESA:

Nové spoločnosti, s.r.o. 
Saratovská 2
841 02 Bratislava
Slovenská republika 

IČO:45 543 437
DIČ: 2023055485
IČ DPH: 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 65712/B
Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj.

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

Názov banky: Slsp
IBAN: SK10 0900 0000 0051 6893 5435
BIC KÓD: GIBASKBX


 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

E-mail: info@ladyeshop.sk