Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Ladyeshop.sk

Nové spoločnosti, s.r.o.

Saratovská 2

841 02 Bratislava

IČO: 45543437

Mobil: 0948 550 758

E-mail:info@ladyeshop.sk

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

__________________________________________________________________________________

Dátum objednania:

__________________________________________________________________________________

Dátum doručenia:

__________________________________________________________________________________

Meno a priezvisko sportrebiteľa:

__________________________________________________________________________________

Adresa spotrebiteľa:

__________________________________________________________________________________

Podpis spotrebiteľa:

__________________________________________________________________________________

Dátum:

__________________________________________________________________________________