INFORMÁCIE PRE VÁS

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Polia označené * musia byť vyplnené.

Meno a priezvisko * Nevypĺňajte toto pole:
Email *
Správa *
 

AMIBO s.r.o. 
Lesné 144 
071 01 Michalovce 
Slovenská republika 

IČO:47 698 012 
DIČ: 2024051447 
IČ DPH: SK2024051447 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35350/V 
Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice 

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

Názov banky: Fio banka 
Bankový účet SR: 2700558899/8330 
IBAN: SK3083300000002700558899 
BIC KÓD: FIOZSKBAXXX 


Bankový účet ČR: 2200888517/2010 
IBAN: SK6883300000002200888517 
BIC KÓD: FIOZSKBAXXX 

 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

E-mail: ladyeshop@ladyeshop.sk 

 

DOPRAVA

 

 

Platba na účet

Dobierka

SR

 

3,00 €

4,00 €

ČR

 

150,- Kč

220,- Kč

 

Objednávky expedujeme v najkratšom možnom termíne od prijatia objednávky,

obvykle 1-9 pracovných dní. V závislosti od dostupnosti tovaru na sklade.

(dostupnosť na sklade je uvedená pri každom tovare).

 

Zasielame tovar aj mimo SR a ČR.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte email: ladyeshop@ladyeshop.sk

Poštovné ZDARMA pri objednávke nad 80€ - SR, nad 3000 Kč – ČR


 Slovenská republika

 •  dobierka - poštovné a balné 4,00 €
 • platba na účet - poštovné a balné 3,00 € Zákazník za tovar zaplatí v eurách na slovenské číslo účtu vedené vo FIO banke: 2700558899/8330, IBAN: SK3083300000002700558899. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky. Objednávka tovaru, ktorej platba na účet nebude realizovaná do 3 pracovných dní bude automaticky stornovaná.
 • Poštovné ZDARMA pri objednávke nad 80 €.

 

Česká republika

 • dobierka - poštovné a balné 220,- Kč 
 • platba na účet - poštovné a balné 150,- Kč Platbu za tovar zákazník zasiela v českých korunách na české číslo účtuvo FIO banke: 2200888517/2010. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.
 • Objednávka, ktorej platba na účet nebude realizovaná do 3 pracovných dní bude automaticky stornovaná.
 • Poštovné ZDARMA pri objednávke nad 3000,- Kč.

 

Zasielanie tovaru mimo SR / ČR

Objednávky zasielame aj do iných krajín mimo SR a ČR. Potrebná platba vopred na účet vo FIO banke v mene podľa voľby v eurách prípadne v českých korunách. Ceny poštovného závisia od miesta doručenia - ceny poštovného od 8,- € / od 220,- Kč  

V prípade záujmu nás kontaktujte: ladyeshop@ladyeshop.sk

VÝMENA/VRÁTENIE TOVARU

Chcem vymeniť alebo vrátiť tovar. Ako mám postupovať?

Máte už zakúpený tovar doma? Zistili ste, že Vám nesadla veľkosť, nie ste spokojní s farbou, materiálom alebo strihom?

Nemusíte si robiť starosti. Takýto tovar môžete vrátiť späť v nepoškodenom obale, nenosený s originálnymi visačkami do 14 dní od dodania a peniaze Vám vrátime na

Váš bankový účet. Vytlačte si a vyplňte  FORMULÁR VRÁTENIE  pošlite ho spolu s tovarom a pôvodnou faktúrou späť na uvedenú adresu vo formulári.

Formulár Vám bol taktiež zaslaný spolu s tovarom, nájdete ho na zadnej strane faktúry.

pri výmene:

Výmena tovaru prebieha formou novej objednávky. Stačí vyplniť formulár pre vrátenie tovaru, ktorý nájdete na zadnej strane faktúry a spolu s nepoškodeným nenoseným tovarom, s visačkou a originálnym balením zaslať späť a my Vám vrátime peniaze na Váš bankový účet. Vy si urobíte novú objednávku.

Výmena veľkosti je možná, ak je požadovaná veľkosť dostupná, stačí to uviesť vo formulári.

pri vrátení:

Stačí vyplniť formulár pre vrátenie tovaru, ktorý nájdete na zadnej strane faktúry a spolu s nepoškodeným nenoseným tovarom, s visačkou a originálnym balením zaslať späť a my Vám vrátime peniaze na Váš bankový účet. Uveďte čitateľne číslo bankového účtu vo formáte IBAN, na ktorý máme poslať peniaze po prijatí tovaru na sklad. Pre vrátenie peňazí je potrebné uviesť číslo bankového účtu. Ak nás požiadate o vrátenie peňazí priamo na Vašu adresu formou peňažného poštového poukazu, tak Vám zo zasielanej sumy odpočítame poplatok na pošte.

V prípade, že ste uskutočnili objednávku, ktorej obsahom je viacero produktov a ich hodnota prekračuje výšku 80€, pri ktorej je poštovné zdarma. Rozhodnete sa jeden z produktov objednávky, ktorá presahuje 80€ vrátiť a finálna suma nákupu po odčítaní sumy vráteného tovaru už nebude presahovať výšku 80€. Bude vrátená suma  za vrátený tovar odpočítaná o poštovné, ktoré ste neuhrádzali.

Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame tovar zasielať doporučene a uschovať si podacie číslo. Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca, preto si prosím kontrolujte stav tvojej zásielky u prepravnej spoločnosti.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Po odstúpení od zmluvy Vám peniaze vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Peniaze za vrátený tovar obvykle zasielame v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na Váš bankový účet.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

 • 1.1 Obchodná spoločnosť AMIBO s.r.o., Lesné 144, Lesné 071 01, IČO: 47 698 012, DIČ: 2024051447, IČ DPH: SK2024051447. Bankové spojenie č. ú. SR: Fio banka 2700558899/8330. Bankové spojenie č. ú. ČR: Fio banka 2200888517/2010 (ďalej primerane len "predávajúci" alebo „AMIBO s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka: 35350/V. Spoločnosť AMIBO s.r.o. prevádzkuje internetový nákupný portál na stránke www.ladyeshop.sk (ďalej primerane aj „nákupný portál“). Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba (ďalej „kupujúci“) možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Súčasne za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej „VOP“) a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar.
 • 1.2 Adresa elektronickej pošty predávajúceho je ladyeshop@ladyeshop.sk. Telefónne číslo predávajúceho je 0908 431 407. Zákaznícky servis a reklamačný sevris: počas pracovných dní od 9:00 - 17:00 hod. Údaje tohto charakteru môžu byť kedykoľvek pozmenené, alebo aktualizované na www.ladyeshop.sk.
 • 1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou AMIBO s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.ladyeshop.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.ladyeshop.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") uvedeným v článku 5. VOP.
 • 1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.ladyeshop.sk.
 • 1.5 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky
 • 1.6 Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portáli (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je vždy možné.

II. Objednávanie tovaru/kúpna zmluva/uzatvorenie zmluvy

 • 2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť akceptovaná predávajúcim v súlade s VOP, v inom prípade zmluvný vzťah nevznike. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4.1 VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.
 • 2.2 Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Kúpiť“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Pokračovať v nákupe“.
 • 2.3. Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva z 5 krokov: 1. výber tovaru a kliknutie na tlačidlo „Kúpiť“, 2. dokončiť objednávku, 3. výber spôsobu platby, 4. potvrdenie objednávky kliknutím na „objednať“, 5. vyplnenie všetkých potrebných údajov a súhlas s VOP a kliknutie na „Odoslať objednávku“.
 • 2.4 Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.
 • 2.5 Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho.
 • 2.6 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.
 • 2.7 Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez nákupný portál. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Elektronické potvrdenie objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim podľa čl. 2 VOP a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej zmluvy.
 • 2.8 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od doručenia objednávky akceptuje ( t.j. prejaví súhlas s objednávkou ) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maili predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru (pre VOP ďalej primerane „akceptácia objednávky“). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa čl. 4.1 VOP. V tomto e-maili o akceptáci objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy (PDF),formulár Odstúpenia od zmluvy (PDF), prípadne link v e-maili na tieto informácie a dokumenty. Aktiváciou tohto linku v e-maili sa tieto informácie a dokumenty kupujúcemu zobrazia a kupujúci má právo si ich aj uložiť.
 • 2.9 Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr ako predávajúci vykoná akceptáciu objednávky postupom podľa VOP. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu objednávky ) predávajúcim bez jej akceptácie sa objednávka automaticky zruší. Objednávka sa zrušuje aj v iných prípadoch podľa VOP.
 • 2.10 Zmena v objednávke/podmienkach: ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 4 položiek nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou ( odsúhlasením ) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.
 • 2.11 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. 4.1 VOP.
 • 2.12 V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka ( pred jej akceptáciou ) alebo kúpna zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku.
 • 2.13 Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).
 • 2.14 Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z nasledovnej adresy/linku. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.
 • 2.15 Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.
 • 2.16 Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy, zistenia alebo opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky popísané v čl. 2. a 3. týchto VOP.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 • 3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.
 • 3.2 Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej, či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho, alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.
 • 3.3 Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov): a) hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka) – kúpna cena a náklady dobierky a dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu. b) vkladom, alebo prevodom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 3 dní odo dňa potvrdenia (akceptácie) objednávky predávajúcim.
 • 3.4 V prípade objednávky presahujúcej sumu 100 € si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať od kupujúceho platbu vkladom, alebo prevodom na účet predávajúceho.
 • 3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho platbu vkladom, alebo prevodom na účet predávajúceho v prípade, ak kupujúci v minulosti porušil VOP, najmä ak v minulosti neprevzal tovar zaslaný na dobierku.
 • 3.6 Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
 • 3.7 Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom.

IV. Dodacie podmienky

 • 4.1 V prípade zvolenia platby „hotovostne pri prevzatí tovaru“ predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 5-9 pracovných dní odo dňa akceptácie objednávky.
 • 4.2 V prípade zvolenia platby „vkladom na účet predávajúceho“ predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote do 5-9 pracovných dní odo dňa, v ktorom boli pripísané finančné prostriedky na bankový účet predávajúceho.
 • 4.3 Predávajúci dodáva tovar na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Dodanie tovaru do zahraničia je možné. Pri objednaní tovaru do zahraničia nás prosím kontaktuje formou emailu ladyeshop@ladyeshop.sk, alebo telefonicky +421908 431 407. Za objednaný tovar sa platí vopred bankovým prevodom max. do 3 pracovných dní od objednania. Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v objednávke spolu s poštovným na účet predávajúceho. Predávajúci si účtuje poštovné podľa cenníka slovenskej pošty pre zahraničné doporučené zásielky 1. triedy podľa hmotnosti zásielky.
 • 4.4 Spôsob dodania je prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. 
 • 4.5 Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.
 • 4.6 Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 • 4.7 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

V. Záruka a reklamačný poriadok

 • 5.1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.
 • 5.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.
 • 5.3 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania a údržby.
 • 5.4 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe a záručný list) na adresu AMIBO s.r.o., Lesné 144, Lesné 071 01.
 • 5.5 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.
 • 5.6 Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • 5.7 Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.
 • 5.8 Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20 € za každý deň uskladnenia.

VI. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

 • 6.1 Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adresu AMIBO s.r.o., Lesné 144, 071 01 Lesné, Slovenská republika. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu zaslaný alebo ktorý je sprístupnený na webovej stránke/nákupnom portáli predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom (ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu AMIBO s.r.o., Lesné 144, 071 01 Lesné, Slovenská republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. a stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je tovar poškodený, zničený, používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe tovaru. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa. V prípade, že zákazník uskutočnil objednávku, ktorej obsahom je viacero produktov a ich hodnota prekračuje výšku 80€, pri ktorej je poštovné zdarma a zákazník sa rozhodne jeden z produktov objednávky, ktorá presahuje 80€ vrátiť a finálna suma nákupu po odčítaní sumy vráteného tovaru už nebude presahovať výšku 80€. Bude vrátená suma  za vrátený tovar odpočítana o poštovné, ktoré zákazník neuhrádzal. Pre vrátenie peňazí je potrebné uviesť číslo bankového účtu. Ak nás požiadate o vrátenie peňazí priamo na Vašu adresu formou peňažného poštového poukazu, tak Vám zo zasielanej sumy odpočítame poplatok na pošte.
 • 6.2. V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).
 • 6.3 Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 • 6.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
 • 6.5 Výmena tovaru je možná do 14 dní od jeho doručenia. Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí v plnej výške zákazník. Spoločnosť AMIBO, s.r.o. si účtuje poštovné a balné vo výške 4,00€. Doprava sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Výmenu tovaru je možné uskutočniť v prípade, že je tovar nepoškodený a v pôvodnom balení. Po preskúmaní neporušenosti vráteného tovaru na výmenu bude uskutočnená výmena tovaru. Výmena tovaru trvá do 14 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. 

VII. Ochrana osobných údajov

 • 7.1 V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“) a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho a spoločnosti AMIBO s.r.o., Lesné 144, Lesné 071 01, IČO: 47 698 012 a to aj elektronickými prostriedkami. Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis alebo súhlas kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť. Poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností; sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim; v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na našom portáli výlučne, ak kupujúci bude výherca v súťaži. Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.
 • 7.2 Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho ladyeshop@ladyeshop.sk alebo písomným oznámením na vyššie uvedenú adresu predstavujúcu sídlo predávajúceho.
 • 7.3 Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.ladyeshop.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • 8.1 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
 • 8.2 Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice.
 • 8.3 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.ladyeshop.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.


VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 13.6.2014 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.

AMIBO s.r.o.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté:

·         v súvislosti s bežným opotrebením,

·         konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim,

·         neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou,

·         mechanickým poškodením alebo opotrebovaním,

·         použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (daňový doklad – faktúra a priložený FORMULÁR VRÁTENIE ) na adresu:

Ladyeshop.sk

AMIBO s.r.o.

Lesné 144

071 01 Lesné

 

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20 € za každý deň uskladnenia.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov

 

Firma AMIBO,  s.r.o.  so sídlom Lesné 144, 071 01 Lesné, IČO: 47 698 012, DIČ: 2024051447, IČ DPH: SK2024051447, prevádzkovateľ online internetového obchodu www.ladyeshop.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za striktne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnou legislatívou  a ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Dáta, ktoré zhromažďujeme

 1. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo - pre finalizáciu a doručenie Vašej objednávky
 2. názov firmy, sídlo firmy, IČO - v prípade, že nakupujete ako firma
 3. e-mailová adresa - údaj pre recipročnú komunikáciu, v prípade Vášho súhlasu je emailová adresa použitá aj pre marketingové účely
 4. bankové spojenie - informácia potrebná pre spracovanie vrátenia Vašej platby. Chceme zdôrazniť, že bankové spojenie nie je údajom, ktorý nám dovoľuje akýmkoľvek spôsobom disponovať s financiami na Vašom účte. Všetky finančné operácie prechádzajú cez Vašu banku.

II.

Dôvod spracovania osobných údajov

 1. Spracovanie objednávky a doručenie tovaru objednaného na našej webovej stránke www.ladyeshop.sk - Vaše údaje spracovávame pre potreby vybavenia a expedovania Vašej objednávky a pre účely spoločného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Vaše osobné údaje sú potrebné pre náš fakturačný a účtovný systém.
 2. Upozornenie na dostupnosť tovaru - v prípade, že ste požiadali o upozornenie v súvislosti s dostupnosťou tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje (e-mailovú adresu) na základe Vášho súhlasu.
 3. Komunikácia - zozbierané dáta využívame s cieľom komunikácie s Vami a jej osobitného prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom, aby sme Vás informovali o stave Vašej objednávky, prípadne reklamácie či inej požiadavky.
 4. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov - údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý je založený na zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 5. Marketingové účely - na základe Vášho vyžiadania Vás informujeme o aktuálnych novinkách a našich produktoch prostredníctvom newslettera. Váš súhlas je platný do odvolania alebo na obdobie maximálne 4 roky. Newsletter máte právo vždy odmietnuť pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie môžete kontaktovať aj našu zákaznícku linku. Po odhlásení už nebudeme naďalej využívať Váš elektronický kontakt, až pokiaľ to znova nevyžiadate.

III.

Odovzdanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje sa nikde nezverejňujú, nedávame ich žiadnym iným subjektom, okrem subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre adekvátne vybavenie Vašej objednávky. Ide predovšetkým o banky a doručovateľské služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Informácie osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 1. Kuriérske a prepravné spoločnosti
 2. Marketingové agentúry
 3. Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 4. Advokátske a právne kancelárie
 5. Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

IV.

Cookies

 1. Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre Vás významná, interesantná a používateľsky vyhovujúca. Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, smartfóne či inom technickom zariadení a ktoré sa používajú vo Vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. na korektnú funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku, na čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, Vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách a na zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.
 2. Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Jedná sa napríklad o informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.
 3. Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú odstránené okamžite, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).
 4. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

V.

Zabezpečenie a uchovávanie osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
 2. U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
 3. Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty a následne 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov. Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov je naša firma povinná archivovať Vaše osobné údaje pre účely fakturácie a účtovníctva v súlade so zákonom po dobu 10 rokov od ich vystavenia. V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo danými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

VI.

Práva subjektov

 1. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
 2. Máte právo pomocou písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých sa nazdávate, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich odstránenie. Máte právo vzniesť námietky aj voči využívaniu a poskytovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku). Máte právo na korekciu, za predpokladu, že sú Vaše osobné údaje neadekvátne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. Máte právo na prenosnosť údajov, ak si prajete preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v správnom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 3. Svoj súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať odoslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu info@ladyeshop.sk či sídlo spoločnosti. Bezodkladne po prijatí odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov urobíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové potreby. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, zároveň potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov.
 4. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.
 5. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je AMIBO s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.
 6. Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

 

Vypracovala spoločnosť AMIBO, s.r.o.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.